De nieuwe standaarden voor centrale opslag van geografische gegevens (IMGeo en BGT) en de communicatie-standaard daarvoor (BGT Berichtenverkeer) zijn vastgesteld. Dit is zeer interessant voor de systemen voor Beheer van de Openbare Ruimte, BOR.

BGT

Een lastig onderdeel voor BOR was altijd de geometrie van de objecten, zoals wegbermen, verhardingsvlakken enzovoorts. Tot nu toe werden deze vlakken door de beheerder zelf ingetekend op basis van bijvoorbeeld GBKN-belijning. Omdat elke beheerder dat voor ‘zijn’ onderwerp deed en omdat beheerders geen landmeters of technisch tekenaars zijn, ging er in dit proces veel mis. Bovendien was er niets formeel geregeld ten aanzien van het informeren van de afdeling Geo over wijzigingen.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een uniform topografisch basisbestand met objecten in heel Nederland. Met de komst van BGT kan er beter en efficiënter gewerkt worden. Door goed samen te werken via BGT Berichtenverkeer kan de Geo-afdeling de centrale kaart makkelijker bijhouden en kan BOR sneller en efficienter werken. BGT Berichtenverkeer wordt daardoor de smeerolie van de organisatie.

GB Beheer en BGT Berichtenverkeer

BGT Berichtenverkeer is geïntegreerd in GB Beheer. Wat houdt dit in voor gebruikers van GB Beheer?

Van BOR-afdeling naar Geo-afdeling

BGT-objecten zijn niet alleen geometrische figuren, ze bevatten ook attributen, een aantal daarvan zijn IMGeo-attributen; kenmerken van belang voor de BGT.
Wanneer de BOR-beheerder een wijziging aanbrengt aan een beheerobject, in de geometrie of in de IMGeo-attributen van dat object, dan zal automatisch een BGT-(deel)bericht aangemaakt worden.
Dit geldt ook voor nieuwe of verwijderde beheerobjecten. Zo kunnen verschillende berichten verzameld worden. Wanneer de BOR-beheerder klaar is met wijzigen, kunnen deze in één bericht verstuurd worden. Vind een wijziging plaats aan een beheerobject dat niet van belang is voor de BGT-beheerder, dan zal geen bericht aangemaakt worden.
Doordat de BOR-beheerder weet waar de wijzigingen buiten plaats hebben gevonden, kan deze daar melding van maken. Voor inmeting van locatie/geometrie van beheerobjecten kan zij een vraag tot inmeting doen, een zogenaamd exploratieverzoek. De BOR-beheerder geeft dan ruwweg het gebied aan waar de verandering plaats heeft gevonden en vraagt de GEO-afdeling precieze locaties in te meten. Deze ingemeten situatie komt dan als BGT-bericht bij de BOR-beheerder terug.

Van Geo-afdeling naar BOR-afdeling

Wanneer wijzigingen (aanpassingen aan geometrie en/of IMGeo-attributen) als bericht van de Geo-afdeling naar de BOR-beheerder verstuurd zijn, zal de BOR-beheerder daar melding van krijgen.
De berichten worden gefilterd: alleen de berichten die voor de desbetreffende BOR-beheerder van belang zijn worden doorgelaten. De BOR-beheerder kan ervoor kiezen deze wijzigingen – of nieuwe en verwijderde objecten – in één handeling door te voeren, maar kan deze ook één voor één afhandelen.

Bovenstaande werkwijze zorgt ervoor dat de GEO-afdeling snel op de hoogte is van wijzigingen die buiten hebben plaatsgevonden. De BOR-afdeling hoeft op haar beurt niet zelf meer te tekenen, maar kan ingemeten wijzigingen overnemen. Hierdoor ontstaat goede geometrie, die overeenkomt met de situatie buiten en bovendien geen overlap vertoont.
Zo profiteren de GEO- en BOR-afdelingen van elkaars inspanningen!

Voorkomen van onnodige – en een teveel aan – berichten

Een uitgekiend systeem van attribuut-mapping en filtering in GB Beheer zorgt ervoor dat alleen berichten worden verstuurd die van belang zijn voor de Geo-afdeling. Andersom zal de BOR-afdeling alleen berichten ontvangen die voor die afdeling van belang zijn. Het systeem zorgt er ook voor dat de berichten bij het juiste BOR-thema terechtkomen.

Doordat de BOR-beheerder bepaalt wanneer hij wijzigingen doorgeeft aan de GEO-afdeling, wordt voorkomen dat er ‘ongeldige’ – of onnodig veel – berichten verstuurd worden. Zo is het mogelijk dat een BOR-beheerder een beheerobject wijzigt en later deze wijzigingen ongedaan maakt, omdat hij bijvoorbeeld een vergissing heeft gemaakt. Of dat hij nog meer wijzigingen aan dat beheerobject aanbrengt. Dit zou een hoop onnodige berichten genereren. GB Beheer voorkomt dit.

Ervaring Groenestein Beheersoftware met BGT

Provincie Noord-Brabant maakt gebruik van GB Beheer. Sinds 2011 zijn zij bezig met een voorloper van BGT, ‘DTB’ genaamd. Deze koppeling is geïntegreerd in GB Beheer. De onvermijdelijke problemen, de zogenaamde kinderziektes, die zich met een nieuwe oplossing kunnen voordoen, zijn we tegengekomen en zijn opgelost. Deze voorloper van BGT werkt inmiddels in Noord-Brabant al enige jaren voortreffelijk en heeft ervoor gezorgd dat Groenestein Beheersoftware praktijkervaring van onschatbare waarde heeft opgedaan.
Sinds 2013 zijn we bezig met de implementatie van het officiële BGT Berichtenverkeer en het testen daarvan.

Certificering IMGeo – BOR

Sinds kort is onder leiding van Geonovum een toets samengesteld om te bepalen of Geo- en BOR-applicaties voldoen aan de minimale eisen van uitwisseling van IMGeo-gegevens.
Groenestein Beheersoftware heeft deze toes behaald en het certificaat uitgereikt gekregen.
Dit geeft u als bronhouder een zekerheid over een correcte werking van de programmatuur en een goede uitwisseling van gegevens. Bezoekt u voor meer informatie de website van Geonovum.

GB klaar voor u!

BGT

Door de implementatie van – en ervaring met – BGT Berichtenverkeer kunnen wij u dit aanbieden.
We weten als geen ander waar u allemaal tegenaan kunt lopen en welke weg het beste te bewandelen. Ook als het gaat om de voorbereiding naar BGT toe. Neemt u voor meer informatie contact met ons op. GB is klaar voor u!

Voor meer informatie met betrekking tot BGT kunt u ook de volgende sites bezoeken: