GB en haar producten

Het bedrijf

Groenestein Beheersoftware (GB) bouwt en levert programmatuur voor beheer van de openbare ruimte (BOR). Sinds 1986 is een reeks van modules gebouwd die de beheerder van de openbare ruimte helpen bij het goed beheren van zijn wegen, lichtmasten, bomen, speeltoestellen, groen, riolering enzovoort. GB biedt het meest complete pakket voor beheer van de openbare ruimte van alle aanbieders in deze sector. Deze reeks van modules wordt steeds verder verbeterd en uitgebreid. Hiermee is direct de missie van GB omschreven: het bouwen van een complete en perfecte set gereedschappen voor de beheerder van de openbare ruimte. GB richt zich uitsluitend op de automatisering voor beheer van de openbare ruimte. Anders dan collega-bedrijven levert GB geen inhoudelijk advies of diensten op BOR-gebied, wij laten dat over aan de vele andere aanbieders daarvoor. Dit betekent dat u probleemloos uw favoriete adviseur of dienstverlener kunt inschakelen. Natuurlijk levert GB wel alle bijbehorende diensten zoals opleidingen, technisch advies, installatie van software, conversie van gegevens, de bouw van maatwerkprogrammatuur en een vakkundige en alert reagerende helpdesk.

De producten

GB Beheer is een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte. Het bestaat uit:

  • Een centrale module waarmee de inrichting van het systeem geregeld wordt en waarmee de door alle modules gebruikte gegevens centraal beheerd worden, zoals de BAG koppeling en dergelijke.
  • Een geografische module waarin de beheerkaarten en alle andere grafische aspecten van een compleet BOR-systeem, zoals BGT-koppeling, verzorgd worden.
  • Een hele serie van onderwerp-specifieke beheermodules voor alle BOR-onderwerpen, zoals wegbeheer, groenbeheer enzovoorts. In totaal biedt GB Beheer 19 modules, hiermee kunt u op elk beheer-vraagstuk een passend antwoord geven.

Met GB Beheer heeft u ook alle gereedschappen beschikbaar voor een integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. De flexibiliteit van GB Beheer is ongeëvenaard, u kunt letterlijk elke denkbare wens op het gebied van inrichting realiseren. GB Beheer voldoet aan alle standaarden en koppelingen die voor BOR relevant zijn, zoals BAG-koppeling, BGT Berichtenverkeer en alle relevante CROW- en NEN-standaarden. Bovendien kunt u in alle modules werkpakketten samenstellen. Op die manier kunt u werkzaamheden inplannen en begrotingen maken. Ook kunnen werkpakketten met elkaar vergeleken worden om te zien wat een verandering in kosten en uren betekent, na aanpassing van bijvoorbeeld een onderhoudsniveau in een bepaald gebied. Naast een beheersysteem heeft GB ook een aantal zelfstandige ondersteunende programma’s, zoals GB Bestekcontrole, GB BlusBeheer en GB Monitoring.

Doelgroepen

Onze software is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van de openbare ruimte. Het kan gaan om het inventariseren en inspecteren van onderdelen van de openbare ruimte, maar ook om bijvoorbeeld het plannen van werkzaamheden. Voorbeelden van gebruikers zijn gemeenten, provincies, waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, recreatieschappen, hoogheemraadschappen, brandweerkorpsen en woningcorporaties.

Internet

GB Beheer werkt via internet, het is een SAAS-applicatie, ook wel cloud-applicatie genoemd. Dit betekent dat u altijd en overal gebruik kunt maken van het systeem als u een computer met een internetverbinding heeft. Ook mobiel internet is heel goed bruikbaar, zodat gebruik en goed bijhouden van beheergegevens veel eenvoudiger wordt. U hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over het technisch beheer van de hosting omgeving; GB verzorgt dat voor u. GB Beheer kunt u aanschaffen, maar u kunt ook een abonnement nemen voor gebruik van het systeem. Dit biedt de extra flexibiliteit die past bij internetapplicaties.

Integraal beheer en de toekomst

Groenestein Beheersoftware heeft een duidelijke filosofie ten aanzien van het begrip ‘Integraal beheer’. GB streeft ernaar om voor alle onderdelen van het beheer van de openbare ruimte programmatuur te bieden en stelt zich ten doel om deze programma’s onderling geïntegreerd te laten werken daar waar het zinvol is. Met deze insteek voorkomen wij dat programma’s zo “geïntegreerd” worden dat zij niet meer bruikbaar zijn voor het eigenlijke doel van het programma. Dit is een reëel gevaar als men bij de ontwikkeling te veel uitgaat van integraal beheer-theorieën die niet geworteld zijn in praktijkervaring. De ontwikkeling van integraal beheer-functionaliteit vindt bij GB dan ook ‘bottom up’ plaats. GB is begonnen met integratie op grafisch niveau, heeft dat voortgezet op grafisch-administratief niveau en blijft daarvoor steeds meer functionaliteit ontwikkelen. Om u een indruk te krijgen van Groenestein Beheersoftware en haar producten, kunt u de volgende film bekijken: