Beheermodules

  Civiel

  Binnen het civiele domein hebben we de volgende modules:

 • beheermodule voor Wegbeheer

  GB WegBeheer

  Voor het beheren van wegen en verhardingen

 • beheermodule voor Lichtbeheer

  GB LichtBeheer

  Voor het beheren van openbare verlichting

 • beheermodule voor Rioolbeheer

  GB RioolBeheer

  Voor het beheren van het rioolsysteem

 • beheermodule voor Speelbeheer

  GB SpeelBeheer

  Voor het beheren van speeltoestellen en -plaatsen

 • beheermodule voor CivielBeheer

  GB CivielBeheer

  Voor het beheren van civiele kunstwerken

 • beheermodule voor KabelBeheer

  GB KabelBeheer

  Voor het beheren van kabels en leidingen

 • beheermodule voor BordBeheer

  GB BordBeheer

  Voor het beheren van borden

 • beheermodule voor Archeologie

  GB Archeologie

  Voor het vastleggen van archeologische vondsten

 • beheermodule voor Monument

  GB MonumentBeheer

  Voor de registratie van monumentale panden

 • beheermodule voor Weginspectie

  GB Weginspectie

  Voor het uitvoeren van inspecties aan wegen

 • Groen

  Binnen het ‘groene’ domein hebben we de volgende modules:

 • beheermodule voor Groenbeheer

  GB GroenBeheer

  Voor het beheren van algemeen groen

 • beheermodule voor Boombeheer

  GB BoomBeheer

  Voor het beheren van bomen

 • beheermodule voor Flora en Fauna

  GB Flora en Fauna

  Voor registratie van planten en dieren

 • beheermodule voor Boomwaarde

  GB Boomwaarde

  Voor taxatieresultaten van bomen

 • Water

  Binnen het ‘water’-domein hebben we de volgende modules:

 • beheermodule voor Waterbeheer

  GB WaterBeheer

  Voor het beheren van watergangen

 • beheermodule voor OeverBeheer

  GB OeverBeheer

  Voor het beheren van oevers en beschoeiingen

 • Overig

  Deze modules zijn ondersteunend of kunnen zelfstandig gebruikt worden.

 • beheermodule voor GrafBeheer

  GB GrafBeheer

  Voor het beheren van begraafplaatsen

 • beheermodule voor BasisBeheer

  GB BasisBeheer

  Voor het beheren van objecten in de openbare ruimte

 • Geografisch

  GB Geografisch

  De grafische module voor integraal BOR-beheer.

 • Bestekcontrole

  GB Bestekcontrole

  Voor het controleren volgens RAW-bepalingen