Archeologie software voor het beheer van archeologische vondsten

archeologie software

Het onderzoek naar het verleden is een publieke taak die uitgevoerd wordt door een aantal archeologische diensten van gemeenten en provincies. Daarbij hoort ook het opgraven, conserveren, ordenen, opslaan en registreren van de archeologische vondsten. Op basis daarvan kan historisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd worden die onze kennis van het verleden verbetert. De registratie moet, met het oog op de altijd beperkte middelen in deze sector, eenvoudig en efficiënt gebeuren en moet vooral ook een goed toegankelijke gegevensverzameling opleveren die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden. Voor deze registratie van vondsten is GB Archeologie gebouwd.

Toepassingen van GB Archeologie:

  • vastleggen van alle benodigde gegevens van archeologische vondsten;
  • vastleggen van opgravingen waarbinnen vondsten gedaan zijn, inclusief alle gegevens over de opgraving in zijn geheel;
  • locatie van opgravingen en vondsten vastleggen;
  • samenstellen van rapporten en analyses over de vondsten;
  • maken van themakaarten en grafische analyses van opgravingen en vondsten;
  • export van vondsten-gegevens in publicatie-formaat;
  • dagelijks gebruik als informatiebron van de afdeling Archeologie.

Flexibel en ‘op maat’

Voor GB Archeologie is de flexibiliteit van de GB software uiterst belangrijk. U bepaalt zelf welke kenmerken u op wilt nemen. Met de functie ‘Vormgeving bestanden’ maakt u het vondsten-menu volledig op maat.

Classificatie standaard

De classificatie van vondsten is altijd een lastig onderwerp, ook omdat de kennis op dit gebied zich nog steeds ontwikkelt. Er is geen absolute standaard, maar wel een de facto standaard die zich binnen het vakgebied steeds doorontwikkelt. In GB Archeologie is deze standaard geïmplementeerd en bovendien biedt dit systeem de functionaliteit om ontwikkelingen in deze standaard eenvoudig op reeds geregistreerde vondsten toe te passen. Dit bespaart bijzonder veel tijd en zorgt ervoor dat een groot struikelblok bij de standaardisering weggenomen is.

Invoer van gegevens

archeologie onderzoek

De eenduidige opzet en de consequente opzet van invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfunc-ties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en ook goed controleerbaar is.

Analyse van de gegevens

De vormgeving van het inventarismenu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage-functies. Daardoor kunt u uit het bestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten, als spreadsheet-export of als themakaart.
Registreren van gegevens is nodig, maar het vervolgens goed toegankelijk maken van die gegevens is net zo belangrijk. Met GB Archeologie is dit gegarandeerd goed geregeld.

Publicatie rapporten

In aanvulling op de bovengenoemde functies bevat GB Archeologie een extra functie voor het verzamelen en vormgeven van alle benodigde gegevens voor een publicatie. Dat is een vaak terugkerende en zeer tijdrovende activiteit, de ondersteuning die deze functie biedt is daarbij heel nuttig.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere advies over GIS, over vondst-menu-inrichting en -invoer.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijksituaties.