Natuurlijk beheer

Veel beheerders van de openbare ruimte willen graag hun groen op natuurlijke wijze laten ontwikkelen, maar er wel voor waken dat de boel niet uit de hand loopt. Hiervoor moeten onderhoud-bestekken gemaakt worden. De vraag is: hoe?

Natuurlijk BeheerAl jaren is daarom een commissie van de vereniging Stadswerk bezig met de ontwikkeling van een werkpakket voor ecologisch onderhoud. Inmiddels is een groot aantal maatregelen uitgewerkt en ook in praktijk getest. Het is nu tijd om aan dit maatregel-pakket grotere bekendheid te geven en de verspreiding van de ontwikkelde kennis krachtig aan te pakken, onder de naam Natuurlijk Beheer.
Kennis van standaarden en maatregelen voor Natuurlijk Beheer is belangrijk voor zowel opdrachtgevers als voor aannemers. Alleen dan kunnen goede bestekken worden gemaakt, kan men inschrijven op deze bestekken, deze goed uitvoeren en directie voeren.

Doelgroepen voor Natuurlijk Beheer zijn dan ook:

 • Opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies, recreatieschappen et cetera,
 • Aannemers in deze sector,
 • Adviesbureaus, directievoerders en vergelijkbare dienstverleners.

De doelen die Stadswerk nastreeft met het verspreiden van Natuurlijk Beheer zijn de volgende:

 • Verspreiding van de opgebouwde kennis. Daarvoor is het noodzakelijk dat Natuurlijk Beheer voor geïnteresseerden eenvoudig bereikbaar is en in een zo bruikbaar mogelijke vorm aangeboden wordt.
 • Toetsing, verbetering en uitbreiding van de opgebouwde kennis. Daarvoor moet het mogelijk zijn om opgedane ervaringen te delen, zowel onderling als met de beheerder van de kengetallen.
  Het Natuurlijk Beheer-maatregelpakket is geen onveranderlijke standaard, maar groeit mee met de opgedane ervaring en het groeiend inzicht van de beheerders-groep zelf.
 • Continuïteit van de beschikbaarheid van Natuurlijk Beheer waarborgen. Dat vraagt om een goede bedrijfsmatige opzet. Bovendien moet het op te zetten systeem een goede en blijvende meerwaarde bieden voor voor gebruikers.

Om bovenstaande doelen te bereiken wordt Natuurlijk Beheer een internetplatform. Als u zich daarop abonneert dan krijgt u toegang tot het maatregelpakket.
Het volgende wordt dan mogelijk:

 • Alle werkmethoden en normen bekijken én gebruiken in uw eigen beheersysteem.
 • Rapporten maken van deze maatregelen.
 • Calculaties maken op basis van NB maatregelen.
 • De basis leggen van bestekken op basis van NB maatregelen.
 • Sparren met de beheerders van NB over normen en werkmethoden.
 • Discussiëren over NB met collega-beheerders in de nieuwsgroep.

Natuurlijke bermDaarmee wordt Natuurlijk Beheer en de bijbehorende nieuwsgroep het ontmoetingspunt voor iedereen die bezig is met Natuurlijk Beheer in Nederland en zal zo bijdragen aan de verspreiding van meer natuurlijk beheer van het groen.

Uw organisatie kan lid worden van Natuurlijk Beheer tegen zeer redelijke abonnementskosten, die enkel bedoeld zijn om de onkosten van Stadswerk en GB te vergoeden. Het lidmaatschap kost eenmalig € 750,- en het abonnement € 200,- per jaar. Dit stelt u in staat om tegen geringe kosten Natuurlijk Beheer in uw gebied werkelijk en verantwoord uit te voeren.

1PDF-icon