GB Geografisch

GB Geografisch GIS-module voor de beheerprogrammatuur van Groenestein Beheersoftware

De grafische module van het integrale BOR-systeem van Groenestein Beheersoftware heet ‘GB Geografisch’ (GB GEO). Alle disciplines komen samen in GB Geografisch. Deze module is speciaal ontwikkeld voor het beheer van de openbare ruimte en is voor iedereen overal bruikbaar.
Voor iedereen, want per gebruiker en per discipline is precies in te stellen wat geraadpleegd en wat gemuteerd kan, mag of misschien zelfs wel moét worden. Op deze manier kunt u ook veilig een externe partij, bijvoorbeeld een aannemer, toegang geven en zal het systeem direct na de werkzaamheden bijgewerkt zijn.
GB Geografisch biedt alleen de functies die de beheerder echt nodig heeft. Hierdoor wordt het beheren van de grafische elementen eenvoudiger en de inwerktijd verkort. In de praktijk blijkt dat ook medewerkers die niet vaak werken met computers, goed uit de voeten kunnen met dit programma.
De software werkt overal, omdat het werkt via (mobiel) internet, dus ook buiten in het veld.

Oudere grafische pakketten als MicroStation, ArcGIS en AutoCAD zijn groot en eigenlijk niet helemaal geschikt voor het beheren van de openbare ruimte. Door de heldere opzet van GB Geografisch kunt u snel en efficiënt uw werk doen. Bovendien is dit programma minder belastend voor uw computer dan de oudere grafische pakketten.
GB Geografisch verzorgt de koppeling tussen de te beheren elementen op de digitale kaart en de beheerinformatie. U werkt meestal vanuit GB Geografisch. Hier vindt u een menu waarmee u onder meer kunt tekenen, gegevens kunt invoeren en aanpassen, informatie uit de kaart kunt opvragen en selecties en themakaarten kunt maken. Met GB Geografisch betaalt u geen dure CAD-licenties per station. Natuurlijk is het mogelijk om de gegevens van en naar oudere grafische pakketten te im- en exporteren.

GB GEO is letterlijk zo eenvoudig dat iedereen ermee kan werken.

Toepassingen van GB Geografisch:

 • intekenen van beheerde objecten in digitale kaart;
 • invoeren en aanpassen van beheergegevens vanuit digitale kaart;
 • groepsgewijs bijwerken van beheergegevens op basis van grafische selectie;
 • koppeling via BGT berichtenverkeer;
 • inventarisatie in het veld op een veldwerkcomputer waarbij de mutaties voor iedereen direct zichtbaar zijn;
 • koppeling met GPS waardoor u altijd weet bij welk beheerobject u staat;
 • verschaffen van algemeen inzicht in de te beheren objecten, ligging, vorm, hoeveelheden enzovoorts;
 • samenstellen van themakaarten op basis van beheergegevens;
 • maken van integrale rapporten: selecteer objecten van diverse disciplines op basis van grafische eigenschappen en toon deze in overzichtelijke rapporten;
 • samenstellen van rapporten van beheergegevens en werkplanning op basis van grafische selectie;
 • gebruik maken van online-diensten als WMS en WFS;
 • koppeling met luchtfoto’s, Cyclomedia en Google Streetview;
 • uitgebreide im- en exportmogelijkheden;
 • aanleveren van grafische en beheergegevens aan organisatiebrede viewingomgeving via realtime-koppeling met uw webviewer.

Beheergegevens op digitale kaart

Met GB Geografisch heeft u het optimale gereedschap voor informatievoorziening over het te beheren groen, de bomen, verhardingen et cetera. Dit combineert u met de digitale kaart van kabels, leidingen, GBKN-ondergronden en overige relevante gegevens. De gecombineerde programma’s geven informatie aan ontwerpers, beheerders en managers in het groen maar ook aan wijkbeheerders, voormannen, aannemers en andere dienstverleners. Een aantal voorbeelden: de ontwerper kan zijn ontwerp inpassen in de bestaande situatie, de beheerder kan, na aanleg van het ontwerp, makkelijker de nieuwe te beheren objecten toevoegen, de manager kan overzicht krijgen van de uitgaven in de uitvoering en de beleidsmaker kan een kaart krijgen van alle intensief onderhouden zones in de gemeente.

Informatie per object

De gebruiker kan elk te beheren object aanklikken en de beschikbare informatie direct op het scherm tonen. Er hoeven geen ingewikkelde submenu’s of functies geopend te worden. Hetzelfde geldt voor het bijwerken, wissen en opzoeken van objecten.gis software

Inzicht via snelle selectie

Via selectie op beheergegevens kan grafisch een weergave gemaakt worden van de gegevens waarin de gebruiker op dat moment inzicht wil hebben.

Thematische kaarten en bestekstekeningen

Op elk ingevoerd kenmerk van de te beheren elementen kan in het gegevensbestand worden geselecteerd. Zo’n selectie wordt voorzien van grafische weergave-instellingen. Dit kan men meerdere malen doen, zodat er een themakaart ontstaat. Deze kan voor allerlei doelen dienen, zoals bestektekeningen, groenstructuurkaarten, illustraties voor planningen, et cetera. Deze themakaarten kunnen worden vastgelegd en dan op een later moment opnieuw gebruikt worden.

Rapport maken vanuit digitale kaart

De gebruiker kan een willekeurig gebied op de kaart omlijnen en dan een rapport over alle gekozen objecten laten maken. Dit rapport kan op allerlei manieren vormgegeven worden. Ook het grafisch selecteren kan op meer manieren gebeuren. Bovendien is het mogelijk om ook nog eens een na-selectie te plegen op basis van de beheergegevens. Zo kan men bijvoorbeeld een rapport maken van alle bomen ouder dan 30 jaar in ‘ongeveer dat gebied’.

Het tekenen en koppelen

Met GB GEO kunt u makkelijk en snel de te beheren objecten intekenen. Aantal, oppervlakte en/of randlengten worden digitaal gemeten. Deze gegevens kunt u direct overzetten naar de beheergevens. Bovendien kunt u geografisch bepaalde gegevens zoals ‘buurt’, ‘straat’ uit een ondergrond-tekening halen voor versnelling van het invoerproces.

Eenvoudige bediening

Mede door feedback van onze vele gebruikers zijn we tot vernieuwde inzichten gekomen. Alle functies die u nodig heeft voor gegevensinvoer en -controle zijn ondergebracht in een duidelijk overzicht. Dit maakt de bediening overzichtelijk en zeer eenvoudig. Doordat uitgebreide kennis van een groot bestaand tekenpakket niet nodig is om beheerelementen in te voeren en informatie op te vragen, zal met GB GEO de inwerktijd aanzienlijk verkort worden.

GB Beheer ook op locatie

gis software

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld.
Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. GB GEO is licht en eenvoudig genoeg om in het veld op een laptop of netpc te gebruiken. Bovendien heeft het een GPS-functie waarmee een inventariseerder zichzelf door de kaart ziet wandelen. Wanneer u GB GEO gebruikt kan het veldwerk, eventueel in combinatie met GPS, sneller en preciezer uitgevoerd worden. Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht.
Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.
Naast de voordelen van snel en eenvoudig invoeren bent u met GB GEO ook goedkoper uit doordat u geen dure CAD-licentie hoeft aan te schaffen.

Grafische gegevens

De grafische gegevens van de objecten worden opgeslagen in een database. Deze data zijn ook voor andere programma’s te gebruiken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de oudere grafische systemen. Bovendien zorgt het opslaan van grafische gegevens in een database ervoor dat meerdere gebruikers tegelijkertijd de tekening kunnen bewerken.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijkvoorbeelden. Bovendien kunt u onderstaande Youtube-button aanklikken voor meer informatie over de programmatuur van GB Geografisch.

1PDF-icon