Doelgroepen

Onze software is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van de openbare ruimte. Het kan gaan om het inventariseren en inspecteren van onderdelen van de openbare ruimte, maar ook om bijvoorbeeld het plannen van werkzaamheden. Voorbeelden van gebruikers zijn gemeenten, provincies, waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, recreatieschappen, hoogheemraadschappen, brandweerkorpsen en woningcorporaties.

Woningcorporaties

Onze programmatuur is van bewezen nut voor diverse partijen. Eén van deze instanties is de woningcorporatie (woningbouwvereniging/woningstichting). Een woningcorporatie heeft baat bij een goed en actueel overzicht van – naast de wooncomplexen – alle beheerobjecten die zij in beheer heeft. Denk hierbij aan groenvakken, bomen, speeltoestellen et cetera. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze objecten, of dit onderhoud uitbesteed wordt of niet.

Vragen die kunnen spelen, zijn:

Woningcorporaties
  • waar bevinden zich de objecten,
  • wat zijn de kenmerken van deze objecten,
  • wat is hun onderhoudgeschiedenis,
  • wanneer moet er onderhoud, inspectie of reparatie plaatsvinden,
  • wat zijn de totale kosten en wat zijn de kosten per complex,
  • zijn alle werkzaamheden correct uitgevoerd,
  • welke objecten behoeven extra aandacht.

Groenestein Beheersoftware maakt diverse modules. Alhoewel iedere module is toegesneden op het te beheren onderwerp, hebben ze een paar dingen gemeen. Bij het ontwikkelen waren er een paar belangrijke eisen: gemakkelijk en intuïtief te bedienen, flexibel in opzet en toch compleet in gebruik. Aan de reacties van gebruikers te horen zijn wij daarin geslaagd. Een actieve gebruikersvereniging houdt ons scherp. Dit zorgt voor verbetering en vernieuwing van de modules. Voor woningcorporaties zijn een paar van deze modules interessant, hiermee kunnen bovenstaande vragen beantwoord worden:

— GB GroenBeheer —

GroenbeheerPresenteer alle groenvakken in de kaart, maak een analyse van het te beheren areaal en stel eenvoudig werkplannen samen. Deze laatste kunt u gebruiken om een kostenraming te maken; noodzakelijk wanneer u het onderhoud zelf verricht, nuttig wanneer het onderhoud uitbesteed wordt. Met GB GroenBeheer beoordeelt u snel of een opgegeven prijs reëel is.

— GB BoomBeheer —

Prettig om een overzicht te hebben welke bomen u in beheer heeft, maar belangrijker nog: leg bij iedere boom de verplichte VTA-inspectie vast – eventueel groepsgewijs – inclusief de resultaten. Koppel boomwaarderingen op basis van zelf aan te passen waarderingssets. En bomen die niet meer bestaan? Die kunt u bewaren in een bomenarchief. Op die manier gaan waardevolle gegevens als inspecties en snoei-momenten niet verloren. Ook met GB BoomBeheer kunt u werkplannen maken en beheeralternatieven doorrekenen.

— GB SpeelBeheer —

glijbaanDe toestellen die u in beheer heeft moeten iedere periode gekeurd worden. Inspecties, reparaties en eventuele ongevallen kunnen worden vastgelegd. Na een keuring ziet u snel welke toestellen gebreken hebben en waar deze zich bevinden. U kunt reparatie-formulieren samenstellen en deze meegeven. Is een toestel tijdelijk niet in gebruik, verplaats deze dan in GB SpeelBeheer naar het depot. Alle kenmerken blijven dan bewaard. U stelt diverse rapporten samen, waaronder een totaalrapport: alle gegevens – zowel vaste gegevens als logboekgegevens – van een toestel(len) of speelplaats(en) met één druk op de knop. Handig wanneer u snel informatie nodig heeft.
Met GB SpeelBeheer is dit mogelijk – en nog veel meer.

— GB Geografisch —

geoIn deze module komen de andere modules samen. Zo ontstaat een eenheid en krijgt u een duidelijk overzicht van alle objecten. Bij intekenen of importeren van de objecten worden maten als oppervlakten en randen direct gemeten en heeft u dus altijd de juiste meetgegevens. Bovendien ziet u direct waar objecten missen. Allerlei selecties en controles kunt u grafisch uitvoeren, waardoor u direct ziet waar er iets ‘aan de hand’ is. U kunt selecties en themakaarten maken, en kosten van een reconstructie berekenen. Maar vanuit deze omgeving maakt u net zo snel overzichtelijke rapporten in uw eigen office-pakket. U wordt ondersteund met hulpmiddelen als luchtfoto’s, Google Streetview, Cyclomedia, ondergronden en meer.
Met GB Geografisch zijn de mogelijkheden enorm.

— GB Bestekcontrole —

bestekMet het groenonderhoud zijn veel kosten gemoeid. Wanneer u het onderhoud uitbesteed volgens een (beeld)bestek is het niet meer dan logisch dat de werkzaamheden die hiermee samenhangen gecontroleerd worden. Zo weet u als woningcorporatie of u waar voor uw geld krijgt en houdt u een eventuele aannemer scherp.
GB Bestekcontrole is eenvoudig in gebruik en gebaseerd op RAW-bepalingen, uitgebracht door het CROW.

Met GB Bestekcontrole kunt u snel objectief controleren en hoeft u het ingewikkelde rekenwerk voor een eventuele termijnkorting niet zelf te doen.

Flexibel in opzet

Als organisatie bepaalt u zelf welke modules voor u interessant zijn. Bovendien kunt u binnen een module precies bepalen welke gegevens u wilt opnemen en welke optielijsten daarbij horen. U kunt zelf gebruikers aanmaken en exact bepalen welke autorisatie bij een gebruiker hoort.
Zelfs in de prijs heeft u een stem: u kunt de programmatuur aanschaffen, maar ook gebruiken volgens een abonnement-constructie. In deze laatste vorm betaalt u volgens een staffeltabel per object, per jaar een bedrag. We zijn er zeker van dat onze software u zal bevallen. Mocht dit niet zo zijn, dan hanteren wij een korte opzegtermijn. Flexibiliteit in alle opzichten.

Overal werken

De programmatuur werkt via internet. Dit betekent dat een internetverbinding voldoende is om te kunnen werken. Dus ook een mobiele dataverbinding. Werken vanaf thuis, maar net zo makkelijk buiten werken op locatie. Inspecties, inventarisaties en andere mutaties hoeven niet eerst op papier vastgelegd te worden en later overgenomen te worden. Doordat de gegevens direct ingevoerd kunnen worden, neemt de kans op fouten af en bent u minder tijd kwijt.
Ergens slechte internetverbinding? Dan werkt u tijdelijk offline.

Bekijkt u onderstaand filmpje om een indruk te krijgen van de mogelijkheden:

Bent u na het lezen enthiousiast geworden en wilt u meer informatie over mogelijkheden, kosten en een eventuele – vrijblijvende – demonstratie ontvangen? Wanneer u onderstaand formulier invult nemen wij spoedig contact met u op.

Informatie aanvraag: