Logboek en onderhoudsplanning voor veilige speeltoestellen

speeltoestellen

Beheerders van speeltoestellen zijn wettelijk verplicht een logboek op te stellen en dit regelmatig en zorgvuldig bij te houden. Daarnaast moeten de werkzaamheden aan de speeltoestellen worden gepland en doorgerekend. Het beheerprogramma GB SpeelBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt iedereen die zich hiermee bezig houdt en vergemakkelijkt de registratie en verwerking van alle benodigde gegevens. Bovendien geeft het programma inzicht in afschrijving, vervanging en investering.

Naast speeltoestellen kunt u met GB SpeelBeheer de speelondergronden en de speelplaatsen beheren. Het invoeren van gegevens en logboeken als inspecties en reparaties gaat bij deze onderdelen net zo gemakkelijk als het invoeren van gegevens en logboeken bij speeltoestellen.
Na invoeren van deze gegevens kunt u hierover uitgebreide rapportages opvragen.
Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de mate van veiligheid van de speeltoestellen en onderhoud dat gepleegd moet worden.

Totaalrapportage
In GB SpeelBeheer kunt u rapportages samenstellen van de gegevens van speeltoestellen, van ondergronden en van speelplaatsen. Bovendien kunt u over deze onderdelen de logboeken raadplegen en overzichtelijk weergeven in rapporten.
Wanneer u deze gegevens gecombineerd wilt zien in één rapport, dan is daar een speciale functie voor in GB SpeelBeheer: ‘Totaalrapportage’. Met deze functie worden met één druk op de knop alle bovengenoemde aspecten overzichtelijk – op chronologische wijze – in één rapport getoond.
Ieder ‘soort’ gegevens; vaste gegevens, inspecties, reparaties, ongevallen et cetera, hebben een eigen kleur waardoor het rapport leesbaar blijft. Altijd handig bij bijvoorbeeld een externe controle!

Financiële rapporten
Er zijn diverse financiële rapporten voorhanden in GB SpeelBeheer. Een voorbeeld van zo’n rapport is het overzicht waarmee de vervangingskosten, al dan niet geïndexeerd, voor de komende 20 jaar in beeld gebracht kunnen worden. Per jaar wordt getoond hoeveel toestellen vervangen zouden moeten worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn om het huidige speeltoestellen-niveau te handhaven.

Toepassingen van GB SpeelBeheer
  • compleet logboek met o.a. registratie van toestelgegevens, alle bijbehorende kenmerken en foto’s;
  • registratie van keuringen, inspecties, reparaties en ongevallen;
  • maken van tabellen en lijsten voor overzichtelijke informatie;
  • analyse van het speeltoestellenbestand;
  • mogelijkheid tot het plaatsen van toestellen in depot;
  • opstellen onderhoudsplanning, werklijsten en hoeveelheden;
  • opstellen van meerjarenplannen, begrotingen en overzichten van investering en vervanging.

Registratie van gegevens

Met GB SpeelBeheer slaat u de gegevens over de speeltoestellen overzichtelijk op. Hierbij is aan alle gegevens gedacht, waaronder soort toestel, typeaanduiding, serienummer, afmetingen, valhoogte, leeftijdsgroep en datum van aflevering en plaatsing. Van de fabrikant, importeur, installateur, eigenaar en/of beheerder kunt u ook de NAWgegevens invoeren. Gegevens die regelmatig voorkomen hoeft u slechts éénmaal in te voeren. Daarna roept u ze eenvoudig met een hulpscherm op. Met de functie ‘rapporten’ maakt u overzichtelijke lijsten van de gegevens.

Keuringen, inspecties en reparaties speelbeheer

Het programma biedt u functies voor het systematisch en gemakkelijk invoeren van alle gegevens over de uitgevoerde keuringen, inspecties en reparaties. Daarbij voert u alle gegevens in die volgens de richtlijnen moeten worden geregistreerd. Er is voldoende ruimte voor opmerkingen. Reparaties worden vastgelegd inclusief soort werkzaamheid en specificatie. Met de functie ‘rapporten’ maakt u historische overzichten en andere gegevenslijsten.

Ongevallenregistratie

GB SpeelBeheer biedt u functies voor een efficiënte invoer van gegevens over ongevallen, zoals soort letsel, oorzaak, toedracht en genomen maatregelen. U maakt een analyse van de ongevallen met de functie ‘selectie’, waarmee bijvoorbeeld overzichten per wijk, per toesteltype en per type ongeval kunnen worden gemaakt.

Analyse van het speeltoestellenbestand

De functie ‘rapporten’ biedt zeer uitgebreide mogelijkheden voor het selecteren en ordenen van alle gegevens. Met dit stuk gereedschap krijgt u snel en grondig inzicht in soort en aantal speeltoestellen, hun staat en gebruik. Hiermee onderbouwt u het speelvoorzieningenbeleid en het vervangingsplan.

Onderhoudsplanning

Met GB SpeelBeheer maakt u de onderhoud planning voor het werk aan de speeltoestellen. Dit betreft het reguliere onderhoudswerk, het werk dat voortvloeit uit de inspecties, eenmalige werkzaamheden en stelposten. Dit resulteert onder andere in werklijsten en urenoverzichten, ook meerjaarlijks.

Financiële planning

Met GB SpeelBeheer stelt u begrotingen op. Het programma berekent de kosten van de werkzaamheden. Op basis van de door u ingevoerde normen en tarieven berekent het programma de benodigde personeelsuren, machines, materialen en financiën per jaar en per maand. U maakt bovendien overzichten van jaarlijkse afschrijvingen, benodigde investeringen en vervangingsdata.

GB Beheer op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht.
Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Flexibel en ‘op maat’

De software van Groenestein Beheersoftware is zeer flexibel. Alle kenmerken van uw organisatie kunt u op uw eigen wijze invoeren: locatiecodes, beheertypen, werkzaamheden, enzovoorts. Daarnaast beschikt GB SpeelBeheer over de sub-module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om het inventarisatiemenu op maat te maken door kenmerken te wijzigen, verwijderen of toe te voegen.

Aanvullende ondersteuning

Groenestein Beheersoftware levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere een ‘Plan van Aanpak’, advies over GIS, gegevensinventarisatie en -invoer, opstellen en doorrekenen van werkpakketten, een ‘draaiboek mutaties’, of een beheerplan. Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Eenvoudige bediening

GB SpeelBeheer kent een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak leidt tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen. Op aanvraag verzorgt Groenestein Beheersoftware korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijksituaties.