GB Blusbeheer

Snel en doeltreffend alle – voor de brandweer – belangrijke gegevens beheren en bereikbaarheidskaarten maken

GB BlusBeheerVoor brandweerkorpsen is een goede informatievoorziening letterlijk van levensbelang. De informatievoorziening is afhankelijk van veel factoren, zoals het digitaal en over internet beschikbaar zijn van allerlei kaarten, gemakkelijk en snel gebruik van deze kaarten, enzovoorts. Dit betreft dan bereikbaarheids- en waterwinkaarten en alle bij deze kaarten behorende informatie. De basis van een goede informatievoorziening wordt gelegd door een goed systeem voor het invoeren en bijhouden van deze gegevens. GB BlusBeheer biedt de optimale oplossing voor deze taak.

Toepassingen van GB BlusBeheer:

 • beheren van alle informatie van bereikbaarheidskaarten en waterwinkaarten;
 • intekenen van objecten als industrie-, kantoor-, gezondheidszorg- en vele andere objectsoorten;
 • bijhouden van de aanwezige gevaarlijke stoffen volgens UN/GEVI-nummer en bijbehorende ERIC-kaarten
 • locaties van afsluiters van water-, gas- en elektriciteitsleidingen bijhouden;
 • registratie van aanwezigheid en zelfredzaamheid van personen;
 • in kaart brengen van aanvalroutes, brandweerliften en opstelplekken;
 • toevoegen van foto’s aan bereikbaarheidskaarten;
 • opbouwen van een inspectiehistorie;
 • koppelen van aanvalsplannen aan bereikbaarheidskaarten;
 • ondergrondlagen beheren;
 • met één druk op de knop bereikbaarheidskaarten uitdraaien.

Eén digitale bereikbaarheidskaart

WerkschermBlusBeheerGB BlusBeheer is een grafische omgeving waarin u beheergegevens kunt koppelen aan een kaart. Belangrijke zaken zoals de locatie van waterwinpunten, aanrijroutes, gebouwen, gevaarlijke stoffen, aanwezige personen, sleutelbuizen, brandweerpanelen, hoofdafsluiters, enzovoorts worden getoond in de kaart. Aan elk ingetekend object kunt u alle bijbehorende gegevens koppelen. U kunt eenvoudig de tekening wijzigen met behulp van de eenvoudige en intuïtief te gebruiken tekenfuncties in GB BlusBeheer. Daarmee wordt het invoeren en onderhouden van deze gegevens een taak die door elke brandweerman uitgevoerd kan worden, daar is geen CAD/GIS specialist meer voor nodig. Dit is van groot belang, omdat juist de brandweerman de terreinkennis heeft die voor dit werk nodig is. Bovendien zijn CAD/GIS specialisten duur, in tijden van bezuiniging een niet onbelangrijk aspect.

Bereikbaarheidskaarten

Vanuit de digitale GB BlusBeheer kunt u automatisch bereikbaarheidskaarten samenstellen voor ieder gebouw of terrein. Deze bereikbaarheidskaart wordt gemaakt op basis van een alle relevante gegevens die over dat object en zijn omgeving in GB BlusBeheer aanwezig zijn. De bereikbaarheidskaart wordt samengesteld volgens de standaarden die hiervoor gelden.
Achterkant BereikbaarheidskaartEen bereikbaarheidskaart heeft een voor- en een achterzijde. De voorzijde is een overzichtskaart met de contouren van het object, en o.a. de locatie van gevaarlijke stoffen en afsluiters, enzovoorts.

Het samenstellen daarvan gebeurt met een handige functie waarmee ook eenvoudig een duidelijke en mooie opmaak aan de bereikbaarheidskaart gegeven wordt. Deze opmaak wordt vastgelegd en kan later weer gebruikt worden. De achterzijde van de bereikbaarheidskaart toont een samenvatting van alle aan het object gekoppelde gegevens, één of meerdere situatiefoto’s en een legenda. Deze is samengesteld conform de standaard daarvoor. De totale bereikbaarheidskaart wordt als pdf-document uitgevoerd. Deze kan digitaal gebruikt worden en/of op A3-formaat afgedrukt worden.

Waterwinkaarten

Waterwinkaarten worden samengesteld aan de hand van een raster. Het totale gebied dat een korps bestrijkt is verdeeld in een aantal rechthoeken waar de brandweerkranen, leidingen en andere waterbronnen in heldere symbolen zijn ingetekend. Vanuit GB BlusBeheer kunt u eenvoudig waterwinkaarten aanmaken.

Ondergrondlagen

Om objecten te kunnen intekenen en overzicht te houden op de getoonde gegevens kunnen er ondergrondlagen toegevoegd worden aan GB BlusBeheer. Deze ondergrondlagen kunt u dan ook gebruiken in de bereikbaarheidskaarten en waterwinkaarten. GB BlusBeheer kan ondergrondlagen inlezen uit onder andere ArcGIS, AutoCAD en MicroStation. Ook kunt u luchtfoto’s en WMS’en gebruiken.

De toekomst

Bereikbaarheidskaart Met de regionalisering is de wereld van de brandweer sterk in beweging. Juist deze beweging biedt een mooie kans om de informa-tievoorziening op een hoger peil te brengen. Daarbij is GB BlusBeheer heel goed bruikbaar om de basisinformatie goed in orde te brengen en te houden. Deze kan vervolgens gebruikt worden in LCMS. Wij volgen ontwikkelingen in de sector op de voet (VeRA, LCMS etc.) zodat de opgebouwde informatie optimaal gebruikt kan worden. Daarnaast zullen binnen afzienbare tijd de traditionele ondergrondlagen vervangen worden door de BGT, dit systeem is daarop voorbereid.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijksituaties.

1PDF-icon