Software voor het beheer van bomen

boombeheer

‘Waar moet begeleidingssnoei plaatsvinden en hoeveel man- en machine-uren kost dit?’ ‘Welke werkzaamheden kan ik dit jaar het best uitvoeren met het beschikbare budget?’ ‘Aan welke bomen zijn gebreken geconstateerd?’ Zomaar enkele simpele vragen die u zich over bomen kunt stellen. Toch zijn ze niet zo simpel te beantwoorden. De meeste beheerders willen snel beschikken over de noodzakelijke informatie zoals exacte aantallen, leeftijden, onderhoudstoestand en gebreken.
GB BoomBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt u bij het invoeren, ordenen en verwerken van alle benodigde gegevens en geeft antwoord op alle vragen.

Wanneer u uw bomen in de grafische omgeving, GB Geografisch, toont dan krijgt u een duidelijk beeld van de locatie van de bomen. U kunt themakaarten samenstellen gebaseerd op boomkenmerken, maar ook op kenmerken van de planning. Zo kunt u (grafische) overzichten samenstellen van bomen die nader onderzoek behoeven, of alle bomen in het centrum. Een ander voorbeeld van een themakaart is een overzicht van bomen die in de komende drie jaren gesnoeid moeten worden, waarbij met kleuren duidelijk wordt welke boom in welk jaar aan de beurt is.

Net als de overige modules van Groenestein Beheersoftware werkt GB BoomBeheer via internet. Dit betekent flexibiliteit: overal werken waar ú het wil. Even geen internet? Zelfs offline werken is mogelijk.

Toepassingen van GB BoomBeheer:

  • bomen en bijbehorende kenmerken registeren;
  • uitvoeren van veldinventarisaties en VTA inspecties;
  • analyses en rapporten over het bomenbestand samenstellen;
  • verwijderde bomen inclusief eigenschappen in boomarchief bewaren;
  • boomwaardering koppelen op basis van zelf aan te passen waarderingssets;
  • werkzaamheden of gebieden toewijzen aan ploegen;
  • meerjarenplannen en begrotingen opstellen volgens de nieuwste inzichten in dit vakgebied;
  • doorrekenen van beheeralternatieven;
  • eenvoudig overzichten samenstellen van hoeveelheden en kosten die samenhangen met inboet.

Flexibel en ‘op maat’

De software van GB is zeer flexibel. Alle kenmerken van uw organisatie kunt u op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, beheerkenmerken, werkzaamheden enzovoorts. Daarnaast beschikt de meeste software over de module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om het inventarismenu op maat te maken door beheerkenmerken te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Invoer van gegevens

De eenduidige opzet en de door uzelf vastgestelde codes garanderen een systematische opzet van het invoermenu. De invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en bovendien goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevensvelden omdat het toegesneden is op het beheerthema.

Analyse van de gegevensGB BoomBeheer

De vormgeving van het inventarismenu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage- functies. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Meerjarenplanning en begroting

Met GB BoomBeheer stelt u begrotingen op.
Het programma berekent de kosten van de werkzaamheden aan het gehele bomenbestand.
Door de flexibele opbouw van GB BoomBeheer is het mogelijk om snel meerdere beheervormen door te rekenen en zo alternatieven te vergelijken. Op basis van de door u ingevoerde werkzaamheden berekent GB BoomBeheer de werkplanning per jaar en per maand. De werkpakketten stelt u op conform RAW (beeld- of frequentiebestek) of met uw eigen systematiek.

GB Beheer op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht. Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere
Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Totaal beheer

Koppeling met de overige beheersoftware van GB resulteert in een totaal geïntegreerd pakket voor de buitenruimte. De module van GB Geografisch biedt een compleet grafische platform voor beheer van de openbare ruimte. Hiermee maakt u onder meer themakaarten en bestektekeningen en combineert u met overige (beheer)informatie op de digitale kaart.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen. Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.