Software voor planning en begroting voor groenbeheeractiviteiten

Groenbeheer software

De groenbeheerder is verantwoordelijk voor een enorm gevarieerd en omvangrijk areaal, waarop veel verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Het opzetten van een efficiënte planning, een kostenbegroting of een overzicht is daardoor zeer tijdrovend. Het overzichtelijk presenteren van de grote hoeveelheid gegevens is bovendien zeer bewerkelijk. Hiervoor heeft Groenestein Beheersoftware de module GB GroenBeheer ontwikkeld. GB GroenBeheer neemt al het zoek-, verzamel- en rekenwerk van de beheerder over. Het programma stelt de planning en de begroting op en maakt globale tot zeer gedetailleerde overzichten. Zo spaart u veel tijd met het plannen en verzamelen van bedrijfsinformatie.

Toepassingen van GB GroenBeheer:
  • snelle invoer van gegevens van groenobjecten en overige onderwerpen (banken, hekken, etc.);
  • maken van rapporten voor overzichtelijke informatie van uw groenbeheer;
  • analyse van het te beheren areaal;
  • opstellen van werkplannen en begrotingen;
  • volledige meerjarenplanning;
  • doorrekenen van beheeralternatieven;
  • personeelsplanning, werklijsten en registratie en voortgangsbewaking;
  • export naar bestekschrijfsysteem.

GB GroenBeheer is een zeer volledig programma voor uw groenbeheer. Het bevat functies voor het invoeren, wijzigen en verwerken van de gegevens over het te beheren areaal en alle daarop te verrichten werkzaamheden. U kunt zelf de omvang van de gegevensinvoer bepalen door voor een globale of een gedetailleerde opzet te kiezen. Deze opzet kunt u op ieder gewenst moment aanpassen; zo wordt het een programma op maat. Met de selectiefunctie kunt u zoeken en sorteren op elke gewenste manier en overzichten maken die al uw vragen beantwoorden. GB GroenBeheer maakt een volledige meerjarenplanning. Op meerdere manieren kunt u een overzicht krijgen van benodigde uren en de te verwachten kosten. Er kunnen alternatieve planningen gemaakt worden.

De werkpakketten stelt u op conform RAW (beeld- of frequentiebestek) of met uw eigen systematiek. Vanuit GB GroenBeheer kunt u op twee manieren bestekhoeveelheden exporteren naar het KPD-bestekschrijfsysteem.

Flexibel en ‘op maat’

De software van GB is zeer flexibel. Alle kenmerken van uw organisatie kunt u op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, beheerkenmerken, werkzaamheden enzovoorts. Daarnaast beschikt de meeste software over de module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om het inventarismenu op maat te maken door beheerkenmerken te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

GB Beheer ook op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht. Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

groenbeheer

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties. Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS– en WFS-services en luchtfoto’s, maakt GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Ook voor GB GroenBeheer kunnen zowel inventaris- als planninggegevens naar het KPD-bestekschrijfsysteem geëxporteerd worden.
Export naar internetviewingsystemen is mogelijk, zowel naar viewingsystemen op basis van MapGuide als voor Shapefile-gebaseerde systemen.

Totaal beheer

Koppeling met de overige beheersoftware van GB resulteert in één totaal geïntegreerd pakket voor de buitenruimte. Een koppeling met GB Geografisch zorgt ervoor dat er een compleet Geografisch Informatie Systeem ontstaat. Hiermee maakt u onder meer themakaarten en bestektekeningen en combineert u met overige (beheer)informatie op de digitale kaart.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen.

De meeste invoer vindt plaats via de grafische module, zodat de plaats van het object direct vastligt. Verder kan de invoer direct in het veld plaatsvinden omdat de applicatie via mobiel internet werkt. Bovendien is de plaatsbepaling ook nog door GPS ondersteund.
Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijkvoorbeelden.