Software voor het beheren van wegen en verhardingen

gb wegbeheer‘Rationeel wegbeheer’ is van groot belang voor doelmatig, efficiënt en kostenbewust onderhoud van wegen. Handmatige toepassing van het systeem voor rationeel wegbeheer kent echter grote beperkingen. De noodzakelijke werkzaamheden kosten veel tijd. Groenestein Beheersoftware heeft daarom een geautomatiseerd wegbeheersysteem ontwikkeld op basis van de nieuwste CROW-systematiek: GB WegBeheer, waarvoor ook het keurmerk is verleend. GB WegBeheer is een hulpmiddel bij het beheer van verhardingen en alle andere zaken die onder de verantwoording van de wegbeheerder vallen. Het programma biedt de beheerder hulp bij het maken van overzichten, bijhouden van gegevens, opstellen van planningsvarianten, optimaliseren van de planning en doorrekenen van alle kosten.

Toepassingen van GB WegBeheer:
  • invoer en actualisatie van gegevens over het wegenbestand;
  • optimalisatie van het inventarismenu met de sub-module ‘Vormgeving bestanden’;
  • invoer van globale inspecties en metingen;
  • analyse van het wegenbestand met de selectiefuncties;
  • tabellen voor overzichtelijke informatie;
  • opstellen en doorrekenen van het onderhoudsplan;
  • maken van werkplannen, begrotingen en werklijsten;
  • doorrekenen van de planning aan de hand van opgegeven budgetten;
  • optimalisatie door opstellen en doorrekenen van verschillende strategieën;
  • budgetplanning, langetermijnkosten, overige inspecties en klachtenregistratie.

Flexibel en ‘op maat’

wegbeheer

De software van GB is zeer flexibel.
Alle kenmerken van uw organisatie kunt u in GB WegBeheer op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, beheerkenmerken, werkzaamheden, enzovoorts. Daarnaast beschikt de meeste software over de module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om het inventarismenu op maat te maken door beheerkenmerken te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. Zo voegt u eigen wegkenmerken toe, naast de kenmerken en schades uit de CROW-systematiek.

Invoer van gegevens

De eenduidige opzet en de door uzelf vastgestelde codes garanderen een systematische opzet van het invoermenu. De invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en ook goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevensvelden omdat het toegesneden is op het beheerthema.
De meeste invoer vindt plaats via de grafische module, zodat de plaats van het object direct vastligt. Verder kan de invoer direct in het veld plaatsvinden omdat de applicatie via mobiel internet werkt. Bovendien is de plaatsbepaling ook nog door GPS ondersteund.

Analyse van de gegevens

De vormgeving van het inventarismenu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportagefuncties. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Planning

GB WegBeheer berekent de planning op basis van de CROW-systematiek en geeft overzichten van de maatregelen die in de komende vijf jaren uitgevoerd moeten worden.
De maatregelen worden per jaar gespecifi­ceerd. Voor het bijwerken van de planning heeft u de beschikking over krachtige en flexibele functies zoals de maatregeltoets en de budgetplanning. De te nemen maatregelen kunt u aanpassen aan de actuele situatie.

Optimaliseren

Met GB WegBeheer rekent u alternatieve maatregelen snel door. U beantwoordt hiermee vragen als: “Wat is financieel aantrekkelijker: meteen alles reconstrueren of gefaseerd kleinere ingrepen uitvoeren?”.

Voor alle typen verhardingen en wegmeubilair

Met GB WegBeheer plant u grootschalige en kleinschalige maatregelen aan wegen, straten, trottoirs, enzovoorts. Ook kunt u maatregelen plannen aan onderdelen die u zelf aan het gegevensbestand toevoegt, zoals wegmeubilair en kunstwerken.

GB Beheer op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectiemedewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht. Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst- en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS– en WFS-services en luchtfoto’s, maakt GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internetviewingsystemen is mogelijk, zowel naar viewingsystemen op basis van MapGuide als voor Shapefile-gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS-database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en de grote herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen. Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijksituaties.