Software voor het beheer van oevers

oeverbeheer

‘Waar moeten werkzaamheden plaatsvinden en hoeveel man- en machine-uren kost dit?’ ‘Welke werkzaam-heden kan ik dit jaar het best uitvoeren met het beschikbare budget?’ ‘Aan welke oever zijn gebreken geconstateerd?’
Zomaar enkele simpele vragen die u zich over oevers en beschoeiingen kunt stellen. Toch zijn ze niet zo simpel te beantwoorden. De meeste beheerders willen snel beschikken over de noodzakelijke informatie zoals exacte hoeveelheden, onderhoudstoestand en gebreken. GB OeverBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt u bij het invoeren, ordenen en verwerken van alle benodigde gegevens en geeft antwoord op alle vragen.

Toepassingen van GB OeverBeheer:

  • alle benodigde gegevens van oevers vastleggen;
  • uitvoeren van veldinventarisaties en inspecties;
  • ontwerp voor matrix voor beoordeling van kwaliteit en beschoeiingen;
  • evaluatie van alle geïnspecteerde oevers via de beoordelingsmatrix;
  • samenstellen van rapportages van het gehele oeverbestand;
  • opstellen van meerjarenplannen en begrotingen;
  • doorrekenen van beheeralternatieven.

Flexibel en ‘op maat’

De software van GB is zeer flexibel. Alle kenmerken van uw organisatie kunt u op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, beheer­kenmerken, werkzaamheden enzovoorts. Daarnaast beschikt de meeste software over de module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om het inventarismenu op maat te maken door beheerkenmerken te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Invoer van gegevensoeverbeheer

De eenduidige opzet en de door uzelf vastgestelde codes garanderen een systematische opzet van het invoermenu. De invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en ook goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevensvelden omdat het toegesneden is op het beheerthema.
De meeste invoer vindt plaats via de grafische module, zodat de plaats van het object direct vastligt. Verder kan de invoer direct in het veld plaatsvinden omdat de applicatie via mobiel internet werkt. Bovendien is de plaatsbepaling ook nog door GPS ondersteund.

Analyse van de gegevens

De vormgeving van het inventarismenu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage- functies. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden.
De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Oeverwaardering

Een van de lastigste aspecten van het beheer van oevers is het bepalen van de kwaliteit van beschoeiingen en de urgentie voor het onderhoud van die oever. Dit komt doordat er veel typen beschoeiingen zijn die op allerlei wijzen schade kunnen oplopen. Voor een systematische bepaling van de kwaliteit van uw beschoeiingen kunt u in GB OeverBeheer een matrix inrichten voor de beoordeling van kwaliteit. U kunt daarbij zelf bepalen welk gewicht u wilt geven aan elk type schade. U kunt dan deze matrix gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van alle oevers. Daarmee onderbouwt u de prioriteitstelling voor de uitvoering van werkzaamheden.

Meerjarenplanning en begroting

Met GB OeverBeheer stelt u begrotingen op. Het programma berekent de kosten van de werkzaamheden aan het gehele oeverbestand. Door de flexibele opbouw van GB OeverBeheer is het mogelijk om snel meerdere beheervormen door te rekenen en zo alternatieven in kosten en kwaliteit te vergelijken.
Op basis van de door u ingevoerde werkzaam- heden berekent GB OeverBeheer de werkplanning per jaar en per maand.

GB Beheer ook op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht.
Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak,
Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen.
Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijksituaties.