Software voor het uitvoeren van weginspectie

Weginspectie

‘Rationeel wegbeheer’ is van groot belang voor doelmatig, efficiënt en kostenbewust onderhoud van wegen. Inventarisatie van de staat van de wegen is hier een onderdeel van. De digitale gegevensverwerking bij wegeninspectie is niet meer weg te denken. Gegevens over de wegen worden digitaal mee naar buiten genomen in het programma GB Weginspectie. Ter plaatste worden de inspecties ingevoerd. Bij terugkomst worden de gegevens ingelezen en uw gegevens zijn geactualiseerd.

Vanuit ieder gewenst Wegbeheer-programma met het CROW-keurmerk (bijvoorbeeld GB WegBeheer) importeert u gegevens in GB Weginspectie. Voorwaarde is dat de geëxporteerde gegevens voldoen aan de SUFWEG standaard (Standaard Uitwisseling Formaat Wegeninspecties). Vervolgens kunt u inspecties uitvoeren en opslaan. Ook de export van de gegevens vanuit GB Weginspectie voldoet uiteraard aan het Standaard Uitwisseling Formaat. Deze gegevens zijn daardoor weer in te lezen in het WegBeheer-programma waaruit de export was gemaakt. GB Weginspectie is ontwikkeld op basis van de nieuwste CROW systematiek.

Toepassingen van GB Weginspectie:

  • invoer van globale wegeninspecties;
  • analyse van de inspecties;
  • inclusief het handboek van globale inspecties;
  • samenstellen van overzichts-rapportages.

Invoer van gegevens

De invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en ook goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevensvelden omdat het toegesneden is op de globale visuele inspectie.
De GB programmatuur werkt via internet. Daarom kan men direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectiemedewerkers.

Analyse van de gegevens

Weginspectie

De vormgeving van het invoerscherm werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportagefuncties. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Voor alle CROW-typen verhardingen en wegtypen

Met GB Weginspectie inspecteert u alle wegvakonderdelen die zijn geïmporteerd uit een beheerprogramma met het CROW-keurmerk. Deze wegvakonderdelen bestaan uit de wegtypen en verhardingstypen zoals gedefinieerd in publicatie 147 van het CROW.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening.

Koppeling met andere software

Alle GB software is gekoppeld aan uw eigen tekstverwerker en spreadsheetprogramma. De meeste rapporten worden in uw tekstverwerker getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak. Van rapporten in tabelvorm kan ook een spreadsheet-export gemaakt worden.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en de grote herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen.
Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijksituaties.