Beheersoftware voor het beheer van diverse soorten objecten

Beheersoftware

Alle beheer van objecten in de openbare ruimte vindt tegenwoordig plaats met behulp van beheersoftware. Dit komt doordat beheerders steeds grootschaliger werken door samenvoeging van gemeenten en waterschappen, maar ook doordat de voordelen van het gebruik van beheersoftware steeds duidelijker worden. Voor veel thema’s, zoals groen, wegen, riolering, bomen, bebording enzovoorts, zijn er specifieke beheersoftware programma’s, afgestemd op de vragen welke die thema’s met zich meebrengen. Er zijn echter ook objecten die buiten deze thema’s vallen. Dat kan zijn doordat het om een vrij klein aantal objecten gaat of doordat het objecten zijn die weinig eisen stellen aan beheerprogrammatuur en daarom nog geen specifieke beheerprogrammatuur kennen. Voor deze objecten is GB BasisBeheer ontwikkeld.

Toepassingen van GB BasisBeheer:

  • module volledig aanpassen aan het ontwerp;
  • vastleggen van de juiste gegevens van allerlei typen objecten;
  • uitvoeren van veldinventarisaties;
  • samenstellen van rapporten en analyses over de te beheren objecten;
  • mogelijkheid tot het opzetten van meerdere datasets voor het beheer van meerdere typen objecten, elke dataset toegesneden op de behoeften van dat type object;
  • intekenen van objecten in GB Geografisch en het gebruik van bijbehorende GIS-functies.

Flexibel en ‘op maat’

Voor GB BasisBeheer is de flexibiliteit van de GB software uiterst belangrijk. U bepaalt zelf welke beheerkenmerken u van elk type object wilt opnemen. Met de functie ‘Vormgeving bestanden’ maakt u het inventarismenu volledig op maat. Alle kenmerken van uw organisatie kunt u op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, beheerkenmerken, inspectielijsten, enzovoorts. Alle denkbare dataset-inrichtingen zijn mogelijk.

Hierdoor kunt u met één enkel beheermodule, GB BasisBeheer, een hele reeks van beheerthema’s bedienen.

Invoer van gegevens

De eenduidige opzet en de door uzelf vastgestelde codes garanderen een systematische opzet van het inventarismenu. De invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en ook goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevensvelden omdat het toegesneden is op het beheerthema.

Analyse van de gegevens

De vormgeving van het inventarismenu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage-functies. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

GB BasisBeheer in de praktijk

Om een indruk te geven van de breedte van de toepasbaarheid van GB BasisBeheer beschrijven wij hieronder een aantal datasets dat met deze module beheerd wordt:

  • Dynamisch Verkeer Management; een verzameling experimenten voor het regelen en begeleiden van verkeer op provinciale wegen.
  • Verkeer Regel Installaties; een dataset voor alle VRI’s (verkeers- lichten) van een provincie, met alle bij- behorende zaken.
  • Eikenprocessierups; een dataset voor het registreren in welke eiken de Eikenprocessierups zich bevindt. Bovendien kan worden ingevoerd op welke hoogte de nesten zitten, datum van melding, urgentie, datum van genomen actie, et cetera. In combinatie met GB Geo kan op de kaart worden getoond waar alle besmette eiken staan. Zo kunt u een historie opbouwen door de risicogebieden aan te geven en eventueel actie te ondernemen.

GB Beheer ook op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht. Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze. Juist voor GB BasisBeheer is hulp bij de opzet van nieuwe datasets vaak gewenst.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en de herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen. Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijkvoorbeelden.