GB BordBeheer: software voor het beheer van verkeersborden en dragers.

BordBeheer software

‘Hoeveel verkeersborden hebben we, hoeveel straatnaamborden? Waar staan deze, zijn ze wel logisch geplaatst? Wat is de staat van onderhoud, wat kost het onderhoud van borden?’ Zomaar enkele simpele vragen die u zich over bebording kunt stellen. Toch zijn ze niet zo simpel te beantwoorden. De meeste beheerders willen snel beschikken over de noodzakelijke informatie zoals exacte aantallen, bordtypen, leeftijd, onderhoudstoestand en gebreken. GB BordBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt u bij het invoeren, ordenen en verwerken van alle benodigde gegevens en geeft antwoord op alle vragen.

Toepassingen GB BordBeheer:

  • eenvoudig en volledig beheer van gegevens van verkeersborden, straatnaamborden, richtingaanwijzers enzovoorts, inclusief bord-dragers;
  • uitvoeren van veldinventarisaties en inspecties;
  • samenstellen van rapporten over het gehele bordenbestand;
  • inzicht in de juiste plaatsing en onderling verband van verkeers- en verwijzingsborden;
  • goede administratie van verkeersbesluiten;
  • doorrekenen van planning voor regulier onderhoud en reparatie;
  • maken en vergelijken van planningalternatieven.

Flexibel en ‘op maat’

De software van GB is zeer flexibel. Alle kenmerken van uw organisatie kunt u op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, beheerkenmerken, werkzaamheden enzovoorts. Daarnaast beschikt de meeste software over de module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om het inventaris menu op maat te maken door beheerkenmerken te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. Ook kunt u borden direct voorzien van een koppeling met het verkeersbesluitdocument dat aan de plaatsing van het bord ten grondslag ligt. Dit versimpelt de administratie sterk.

Invoer van gegevens

bord beheer software

De eenduidige opzet en de door uzelf vastgestelde codes garanderen een systematische opzet van het invoermenu. De invoerfuncties maken de registratie van de benodigde gegevens eenvoudig. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en ook goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevensvelden omdat het toegesneden is op het beheerthema. De meeste invoer vindt plaats via de grafische module, zodat de plaats van het object direct vastligt. Verder kan de invoer direct in het veld plaatsvinden omdat de applicatie via mobiel internet werkt. Bovendien is de plaatsbepaling ook nog door GPS ondersteund.

Analyse van de gegevens

De vormgeving van het inventaris menu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage­ functies. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden.
De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Inspecteren van borden en dragers

Met BordBeheer kunt u eenvoudig de borden inspecteren. Standaard kunt u daarvoor de RVV- richtlijnen voor inspectie hanteren maar u kunt die ook naar eigen behoefte aanpassen. Inspecties
kunnen snel uitgevoerd worden, zij kunnen mede als basis voor het maken van een werkplanning gebruikt worden.

Meerjarenplanning en begroting

Met GB BordBeheer stelt u begrotingen op. Het programma berekent de kosten van de werkzaamheden aan het gehele borden- en dragersbestand. Door de flexibele opbouw van GB BordBeheer is het mogelijk om snel meerdere beheervormen door te rekenen en zo alternatieven in kosten en kwaliteit te vergelijken. Op basis van de door u ingevoerde werkzaamheden berekent GB BordBeheer de werkplanning per jaar en per maand.
De werkpakketten stelt u op conform RAW (beeld- of frequentiebestek) of met uw eigen systematiek.

GB Beheer ook op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht.
Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maken GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen.
Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een demonstratie, die uiteraard geheel vrijblijvend is. Hierbij krijgt u een toelichting op de mogelijkheden aan de hand van een praktijksituatie.