Software voor het beheer van het rioolsysteem

rioolbeheer

Het softwarepakket GB RioolBeheer vergemakkelijkt de registratie en verwerking van alle benodigde gegevens en het tekenen van riolering. Met de grafische sub-module maakt u kaarten van te onderhouden putten, strengen, gemalen en andere elementen van het rioolsysteem, inclusief straatkolken en huisaansluitingen. GB RioolBeheer ondersteunt alle medewerkers van gemeenten en andere organisaties die zich bezig houden met het beheer van rioleringen, de berekeningen aan rioleringen en de planning van het onderhoud.

Toepassingen GB RioolBeheer:

  • vastleggen van rioolgegevens zoals locatie van putten en leidingen, maten, hoogten en constructiematerialen;
  • vastleggen van verbanden tussen alle elementen;
  • maken van tekeningen van het rioolstelsel;
  • analyses en rapportages van het rioolstelsel;
  • inspectiegegevens inlezen (SUFRIB)) en toegankelijk maken;
  • aanleveren van informatie voor hydraulische berekeningen en onderhoudsbestekken;
  • een koppeling leggen met inspectievideo’s;
  • onderhoudsplanning samenstellen op basis van de inspecties;
  • calculaties maken voor de uitvoering van renovaties;
  • schatting van hemelwaterafvoer middels afstromend oppervlak.

Registratie van gegevens

Met GB RioolBeheer slaat u de benodigde gegevens op over de rioleringen. Dit betreft onder meer de locatie van putten en leidingen, maten, hoogten en constructiematerialen.
De invoerfuncties zijn geschikt voor snelle verwerking van grote hoeveelheden gegevens. Daarnaast bevat GB RioolBeheer alle benodigde opties voor het invoeren van afwijkende en bijzondere situaties, zoals putten met overstorten of pompen en overgangen tussen rioleringsgebieden binnen een put.

Vastleggen van het verband tussen alle elementen

De samenhang tussen de verschillende elementen is zeer belangrijk: welke streng sluit aan op welke put? Geen enkel ander beheersysteem voor de openbare ruimte vraagt dergelijke specifieke informatie. Daarom bevat GB RioolBeheer grafisch ondersteunde invoer. Hiermee worden de knooppunten, compartimenten en stromende elementen op de juiste locatie geplaatst zodat de samenhang tussen alle onderdelen in één oogopslag duidelijk wordt.

rioolbeheer

Analyse van de gegevens

De vormgeving van het inventarismenu werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage functies. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De gegevens draait u uit in de vorm van overzichtelijke tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Resultaten rioolinspectie

De resultaten van inspecties van rioleringen worden volgens de nieuwe Europese normen ingelezen. Met GB RioolBeheer maakt u alle benodigde inspectierapporten en kunt u inspectiegegevens direct inzien, ook foto’s en video-opnames.

Straatkolken en huisaansluitingen

Voor een volledig overzicht kunt u alle benodigde informatie over straatkolken en huisaansluitingen vastleggen. Ingescande constructie- en situatietekeningen zijn direct toegankelijk. De beheerder wordt hiermee door het systeem ondersteund in zijn alledaagse werkzaamheden, niet enkel bij de samenstelling van een gemeentelijk rioleringsplan.

Digitale beheerkaart

De GIS-module verzorgt de koppeling tussen het gegevensbestand GB Geografisch. Hiermee maakt u onder andere themakaarten en bestektekeningen en combineert u met overige (beheer)informatie op digitale kaart.

Import van gegevens

Voor het importeren van gegevens van rioolstelsels wordt de SUF-HYD uitwisselings-standaard gebruikt. Import en export van inspectiegegevens gebeurt volgens de Europese normen.

GB Beheer ook op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht.
Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, onder andere Plan van Aanpak, Advies over GIS, Gegevensinventarisatie en -invoer, Opstellen werkpakketten en Draaiboek mutaties.
Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Voor veel beheerprogramma’s kunnen zowel inventarisgegevens als planning gegevens naar het KPD-bestekschrijfsysteem geëxporteerd worden.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevensinvoer en eenvoudig raadplegen.
De meeste invoer vindt plaats via de grafische module, zodat de plaats van het object direct vastligt. Verder kan de invoer direct in het veld plaatsvinden omdat de applicatie via mobiel internet werkt. Bovendien is de plaatsbepaling ook nog door GPS ondersteund.
Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Nadere informatie

Wij geven u graag een demonstratie, die uiteraard geheel vrijblijvend is. Hierbij krijgt u een toelichting op de mogelijkheden aan de hand van een praktijksituatie.