Software voor het beheer van kabels en leidingen

Beheer van kabels en leidingen‘Waar ligt de buis voor kabelverbindingen in de Hoogstraat? ‘Welke verbindingen zitten in de patchkast bij de Friesebrug?’ ‘Wat is de route van de signaalvezel van de bewakingscamera in de parkeergarage?’ Zomaar enkele simpele vragen die u zich over beheer van kabels en leidingen kunt stellen. Toch zijn ze niet zo simpel te beantwoorden. De kabelsystemen verdwijnen bij aanleg in de grond en meestal heeft men daarna enkel wat technische schema’s en ontoegankelijke tabellen. Toch heeft de beheerder snel informatie nodig wanneer er een storing optreedt of wanneer men aanvullingen of wijzigingen in het netwerk wil aanbrengen. Bovendien heeft de beheerder de plicht om adequate informatie te leveren in het kader van de KLIC-regeling. GB KabelBeheer ondersteunt u bij het invoeren, ordenen en verwerken van alle benodigde gegevens en geeft antwoord op alle vragen.

Toepassingen van GB KabelBeheer:

  • registratie van alle buizen, kabels, vezels, schakelkasten, aangesloten apparaten, patching-schema’s en routes;
  • unieke functies voor het snel invoeren en bijwerken van patching-informatie en routes;
  • samenstellen van rapporten over alle genoemde typen gegevens;
  • koppelen van alle relevante documentatie (ook foto’s) aan alle objecten;
  • grafische invoer van buizen, kasten en aangesloten apparaten in GB Geografisch;
  • export van informatie uit het GIS systeem ten behoeve van KLIC-meldingen.

Flexibel en ‘op maat’

De software van GB is zeer flexibel. Alle gegevens kunt u op uw eigen wijze invoeren: codering voor locatie, op te nemen velden voor buizen, kabels, schakelkasten en andere apparaten. Daarvoor dient de module ‘Vormgeving bestanden’, met krachtige functies om de invoermenu’s op maat te maken door kenmerken te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Invoer van gegevens

De eenduidige opzet en de door uzelf vastgestelde codes garanderen een systematische opzet van de invoermenu’s. Alle invoerfuncties zijn zo gebouwd dat het invoerwerk snel en gemakkelijk gaat en bovendien goed controleerbaar is. Ook bevat het invoerscherm nooit ‘loze’ gegevens-velden omdat het toegesneden is op het beheerthema.

Specifieke kabelbeheer-functiesKabels en leidingen

Het beheren van kabelnetwerken kent specifieke problemen. Dit vakgebied kent een groot aantal verschillende begrippen zoals ‘Buis’, ‘Kabel’, ‘Vezel’, ‘Knooppunt’, ‘Kast’ enzovoorts. Vaak heerst er nogal wat spraakverwarring over deze begrippen en over de gegevens die bij elk begrip horen. Voor GB KabelBeheer is een intensieve analyse gemaakt om hierin orde te brengen, alleen dan kan goed gegevensbeheer plaatsvinden.
Bovendien bevat GB KabelBeheer speciale functies om de complexe details van dit thema snel en eenvoudig te verwerken. Het gaat daarbij vooral om het definiëren van verbindingen in patchkasten waar diverse kabels soms met wel 96 draden onderling verbonden zijn.
In GB KabelBeheer wordt het begrip ‘Route’ gebruikt om verband te brengen in de reeks apparaten, draden, kasten en verbindingen die betrokken zijn bij het leggen van de hele verbinding.
Zo wordt de hele route tussen bijvoorbeeld een monitor in een centrale en een camera aan de andere kant van de stad in één oogopslag duidelijk.

Analyse van de gegevens

De vormgeving van de gegevensmenu’s werkt natuurlijk ook door in de analyse- en rapportage- functies. Daardoor kunt u uit het gegevensbestand op elk kenmerk selecteren en stelt u overzichten samen die elke vraag beantwoorden. De rapporten draait u uit in de vorm van overzichtelijke totalen-, tabel- of tekstrapporten of als spreadsheet-export.

Module GB Geografisch

Voor het overzichtelijk houden van een kabelnetwerk is het gebruik van grafische informatie en het koppelen van die grafische informatie met de beheergegevens natuurlijk onontbeerlijk. De module GB Geografisch maakt het invoerproces makkelijker en alle gegevens inzichtelijker. Bovendien kan via de GIS-koppeling ook de invoer van verbindingen in patchkasten plaatsvinden en kunnen ook routes gedefinieerd worden. De invoerder heeft op deze manier beter zicht op waar hij mee bezig is dan wanneer hij zonder GIS zou werken.

GB Beheer ook op locatie

De GB programmatuur werkt via internet, dus ook mobiel internet. Men kan direct digitaal gegevens invoeren en muteren in het veld. Dat bespaart tijd en voorkomt fouten. Ook kan men moeiteloos gelijktijdig werken met verschillende inventarisatie- of inspectie-medewerkers. Dit kunt u bovendien met de module GB Geografisch, ondersteund door GPS, sneller en preciezer dan ooit doen.
Plaatselijk geen internetverbinding? Ook hiervoor heeft GB een oplossing bedacht. Kortom: te allen tijden kunt u gebruik maken van GB Beheer.

KLIC-meldingen

Zeer belangrijk in deze is natuurlijk ook de KLIC functionaliteit. Vooral nu kabelbeheerders bij wet verplicht zijn om gestructureerd informatie te leveren aan de KLIC-Online organisatie, mag deze functionaliteit niet meer ontbreken. Daarvoor biedt GB KabelBeheer dan ook de juiste functie.

Koppeling met andere software

De tabel-, tekst en totaalrapporten worden in uw eigen tekstverwerker of spreadsheetprogramma getoond, compleet met zelf ingestelde opmaak.
Bij het beheer van kabelnetwerken is het zeer nuttig om te kunnen koppelen met andere informatiebronnen zoals schakelschema’s en handleidingen van apparatuur, foto’s van geplaatste apparatuur, onderhoudscontracten enzovoorts. Vanuit GB KabelBeheer heeft u direct toegang tot deze gegevens, ongeacht het format van deze gegevens. Een koppeling met GB Geografisch, waarin u functies treft als Google Streetview, Globespotter, WMS- en WFSservices en luchtfoto’s, maakt GB Beheer tot een uiterst compleet en flexibel informatiesysteem.
Export naar internet viewing-systemen is mogelijk, zowel naar viewing-systemen op basis van MapGuide als voor Shapefile gebaseerde systemen. Bovendien kunnen wij via de SynchroService een GIS database op uw eigen netwerk permanent bijhouden.

Totaal beheer

Koppeling met de overige beheersoftware van GB resulteert in één totaal geïntegreerd pakket voor de buitenruimte. De modules van GB GIS verzorgen de koppeling met uw grafische platform, waardoor een compleet Geografisch Informatie Systeem ontstaat. Hiermee maakt u onder meer themakaarten en bestektekeningen en combineert u deze met overige (beheer)informatie op de digitale kaart.

Eenvoudige bediening

Alle GB software kenmerkt zich door een duidelijke schermopbouw en een zeer eenvoudige bediening. Het grote gebruiksgemak en herkenbaarheid tussen GB beheerprogramma’s leiden tot een korte inwerktijd, snelle gegevens-invoer en eenvoudig raadplegen. Op aanvraag verzorgt GB korte, praktijkgerichte cursussen.

Aanvullende ondersteuning

GB levert een totaalpakket aanvullende diensten op aanvraag, waaronder:

  • Implementatie processen met plan van aanpak
  • Advies over GIS
  • Gegevens inventarisatie en -invoer
  • Draaiboek mutaties.

Onze lange en intensieve ervaring garandeert een efficiënte en effectieve aanpak en een praktische ondersteuning. Onze samenwerking met diverse adviseurs op alle onderdelen van de openbare ruimte staat garant voor optimaal technisch advies en dienstverlening in deze.

Nadere informatie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie. Hierbij ziet u de mogelijkheden van de software aan de hand van praktijkvoorbeelden.